Юмена България услуги за кленти

Заповядайте в нашия Интернет магазин

Може да закупите наши продукти и онлайн!

Фирма “Юмена България” предлага на своите клиенти пакет от услуги, които са съобразени с последните промени в наредба H18/12.2006 год. За регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, влезли в сила от 01.07.2004 г. се налагат промените на услугите извършвани от фирма “Юмена България” .
 
 • програмиране, обучение и фискализация на касов апарат
 • издаване на свидетелство за регистрация на касов апарат
 • издаване дубликат на паспорт на касов апарат
 • смяна на модул фискална памет
 • подаване протоколите за сваляне от отчет на касов апарат в НАП
 • изваждане на справка за оборотите на касов апарат от касовата книга
 • заверка на електронни везни със стикер “Метрология”
 • програмиране на артикули, групи и касиери сключване
 • договор за абонаментно сервизно обслужване
 • подаване на патентни декларации в НАП
 • изработка на всички видове печати
 • счетоводни услуги
 • изграждане на фискални системи
 • изграждане и монтаж на видео наблюдение
 • изграждане на системи за охрана на стоки
 • изграждане на системи за контрол на работното време
 • изграждане на компютърни мрежи
 • диагностика и ремот на компютърна техника
 
Юмена България предлага на своите клиенти и партньори цялостни бизнес решения за търговки обекти на едро и дребно, административни учреждения, МОЛ центрове, складови и логистични бази и др.